In het Engels worden rangen aangegeven door hoofdgetallen en rangtelwoorden (ordinal numbers). Hoofdtelwoorden worden gebruikt wanneer de rang absoluut is, zoals in een telling van voorwerpen of personen (b.v.: “Er liggen drie boeken op tafel”). Rangtelwoorden in het Engels worden gebruikt wanneer de rangorde relatief is, zoals in een rangschikking van voorwerpen of personen (bv. “Het eerste boek op de tafel is het beste”). Hoewel beide soorten rangen belangrijk zijn, zijn ordinale rangen vaak moeilijker te leren, omdat er een gevoel van orde of volgorde bij komt kijken. 

Er zijn echter verschillende redenen waarom het de moeite waard is om rangtelwoorden in het Engels te leren. Ten eerste worden ze vaak gebruikt in alledaagse conversaties (“I’m the second person in line”). Ten tweede worden ze vaak gebruikt in instructies (“Zet de boeken op volgorde van grootste naar kleinste”). Ten derde kunnen ze nuttig zijn in academische instellingen (“De gegevens werden gerangschikt volgens…”). Uiteindelijk kan het leren van rangtelwoorden u helpen om doeltreffender in het Engels te communiceren in verschillende contexten.

Wat is een rangtelwoord?

In de wiskunde is een rangtelwoord een waarde die de plaats van een voorwerp in een reeks weergeeft. Rangtelwoorden worden in veel situaties gebruikt, zoals bij het bepalen van de volgorde van bewerkingen (bv. vermenigvuldigen vóór optellen) of bij het rangschikken van voorwerpen van eerste naar laatste. Het eerste rangtelwoord is eerste, het tweede rangtelwoord is tweede, enzovoort. Elk rangtelwoord heeft een bijbehorend kardinaal getal, dat de hoeveelheid voorwerpen in een reeks weergeeft. 

Zo kan het rangtelwoord vijf worden weergegeven als “5th” of “vijfde”, terwijl het kardinale getal vijf kan worden weergegeven als “5” of “vijf” In het algemeen worden rangtelwoorden alleen gebruikt als het nodig is de positie van een voorwerp binnen een bepaalde reeks aan te geven. Ze kunnen echter ook voor andere doeleinden gebruikt worden, zoals bij het meten van de intensiteit van een ervaring (bv. op een schaal van 1 tot 10).

Het begrip rangtelwoorden is ook nuttig bij het analyseren van rangorde systemen, zoals die in de sport of in de academische wereld gebruikt worden. In deze systemen worden rangtelwoorden gebruikt om de relatieve positie van verschillende entiteiten aan te geven. In de academische wereld bijvoorbeeld, kan iemand de “eerst gerangschikte” student van zijn klas zijn, wat betekent dat hij de hoogste GPA heeft. Op dezelfde manier kan in de sportwereld van een team gezegd worden dat het “op de eerste plaats staat” als het meer overwinningen heeft dan de andere teams.

Uitleg rangtelwoorden in het Engels.

Om de rangtelwoorden in het Engels te begrijpen hebben we een overzicht voor je gemaakt met daarin de uitleg van rangtelwoorden van 1 (first) tot en met 1.000.000 (one millionth).

GetalIn het Engels
1first
2second
3third
4fourth
5fifth
6sixth
7seventh
8eighth
9ninth
10tenth
11eleventh
12twelfth
13thirteenth
14fourteenth
15fifteenth
16sixteenth
17seventeenth
18eighteenth
19nineteenth
20twentieth
21twenty-first
22twenty-second
23twenty-third
24twenty-fourth
25twenty-fifth
30thirtieth
36thirty-sixth
37thirty-seventh
38thirty-eighth
39thirty-ninth
40fortieth
50fiftieth
60sixtieth
70seventieth
80eightieth
90ninetieth
100one hundredth
200two hundredth
1000one thousandth
10.000ten thousandth
100.000one hundred thousandth
1.000.000one millionth

Wat is een hoofdtelwoord?

Hoofdtelwoorden (cardinal numbers) zijn een essentieel onderdeel van het schrijven van getallen in het Romeinse schrift. Ze kunnen zowel priemgetallen als samengestelde getallen zijn, waarbij bepaalde soorten meer betekenis hebben dan andere, afhankelijk van hun plaats in een zin en hoeveel factoren ze ten opzichte van elkaar hebben – vijf is altijd groter dan drie omdat er maar één set verschil tussen zit, terwijl twee niet zo’n sterke indruk zou maken als het na een ander enkel cijfer zou komen, zoals 14 (dat er vier heeft). Onbepaalde hoofdgetallen fungeren vaak eenvoudig als bijwoordelijke bepaling die modificerende woorden zoals.

Wat is het verschil tussen rangtelwoorden en een hoofdtelwoorden?

Een telling kan een getal zijn of een rangorde. Bijvoorbeeld, één zou de eerste in de rij voorstellen en vier is net voor twee, wat betekent dat het de tweede plaats is na drie: “Eerste-derde- vierde.”

De sleutel om dit te begrijpen zijn de termen die we gebruiken als we het over getallen hebben – namelijk rangordes als “eerste”, “tweede” enz.; deze laten zien hoe mensen zich voelen rond bepaalde hoeveelheden in plaats van simpelweg te zeggen dat ze hoger/lager zijn.

Vooral bij het zakelijk communiceren in het Engels is de kennis van rangtelwoorden belangrijk. Daarom is dit ook een vast onderdeel in alle zakelijke cursussen Engels.