Wat is Cambridge Engels?

Wat is Cambridge Engels?

Cambridge English is een divisie van de Cambridge University. Zij ontwikkelen en produceren ’s werelds populairste scala aan kwalificaties voor leerlingen en leraren Engels. Meer dan 5 miljoen mensen leggen elk jaar in 130 landen hun examen af. Ze hebben een...